Peringkat 1-100 Universitas versi Webometrics Januari 2022 (Edition 2022.1.1 beta)

10 Universitas terbaik versi Webometrics 2022 Januari
February 9, 2022 0 Comments 4 tags

Berikut ini Peringkat 1 hingga 100 Perguruan tinggi teratas menurut data Webometric 2022 Edisi Januari (Universities: January 2022 Edition 2022.1.1 beta). Ada 2585 Universitas di Indonesia yang masuk list data